Våga gå med i facket!

Fackliga bilder, våga gå med i facket, Fotograf Stockholm

För att illustrera frågor som har facklig anknytning, frågor som handlar om delaktighet, innan- och utanförskap har jag haft i uppdrag att jobba runt temat "Våga gå med i facket!" Det handlar om arbetsmiljön och i detta fall arbetsmiljön inom Svenska kyrkan. Denna bild väcker frågor om hur man ska gå framåt i arbetslivet.